Seanbhinse

Seanbhinse Scoil ag insint a Scéil

ó “Abairtí agus Aistí” le Seán 0’Finneadha.

Tá caoga bliain ann ó tháinig mé fein agus mo chompánaigh go dtí an scoil seo. Bhí gach binse againn go glé snasta. B’fhiú féachaint orainn agus sinn inár seasamh sa seomra ceannann céanna seo. Mí Lúnasa a bhí ann agus bhí na daltaí scoile ar saoire. Bhi saol suaimhneach againn go ceann tamaill. Ach tháinig deireadh leis an suaimhneas nuair a tháinig na daltaí ar ais ar scoil. Bhí mé bodhar ag an bhfothram agus ag an gcaint go léir. An bheirt a bhí ina suí ionam níor fhan siad socair ar feadh nóiméid amháin, ach iad ag corraí agus ag éirí agus ag suí arís. Is orm a bhi an t-áthas nuair a d’imigh siad abhaile ar a trí a chlog. Is iomaí rang a bhí sa seomra seo ó shin agus is iomaí dalta a shuigh ionam. Bhi an chuid is mó díobh go deas múinte agus chaith siad go maith liom. Achí daltaí eile ann agus a leithéid de rógairí ní fhaca mé riamh. Scríobhaidís orm agus dhoirtidís dúch orm. Bhínn cráite acu. Chuaigh na blianta thart. Seanbhinse is ea mé anois. Táim scríobtha smálta ó bhun go barr. Táim cortha den saol agus ní fada eile a mhairfidh mé.